Medische fout

Wanneer je letselschade hebt opgelopen door een fout van een arts of medisch specialist, spreken we van een medische fout. Een arts is in dat geval niet altijd aansprakelijk voor de ontstane schade. Hij is alleen aansprakelijk als de arts verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld. Er moet hem dus iets verweten kunnen worden.

Een arts is verplicht om naar beste kunnen te handelen. Hij kan van tevoren nooit de garantie geven dat een bepaald resultaat wordt bereikt. De arts moet u voldoende voorlichten over de risico’s van een behandeling. Ook moet hij handelen volgens de voor hem geldende beroepstandaard. Doet hij dat niet en ontstaat er daardoor schade, dan valt dit de arts te verwijten en kan de schade verhaald worden.

Bij een medische fout moet eerst aan de hand van het medisch dossier beoordeeld worden wat er is fout gegaan. Vervolgens moet worden bekeken of de arts onder de gegeven omstandigheden volgens de beroepsstandaard heeft gehandeld of niet. Als de arts kan worden verweten dat hij anders had moeten handelen, kan de arts voor de gevolgschade aansprakelijk worden gehouden.

Het onderzoek naar de aansprakelijkheid kost bij medische fout zaken veel tijd. Meestal zal ook een medisch adviseur moeten worden ingeschakeld om te beoordelen of de arts zorgvuldig heeft gehandeld of niet.

Heb je letselschade opgelopen door een medische fout en denk je dat de arts verwijtbaar heeft gehandeld? Neem dan contact op voor een gratis, vrijblijvend en persoonlijk advies.